Hình thức thanh toán

1. Thanh toán bằng tiền mặt

Là hình thức thanh toán cho các đơn hàng với hóa đơn dưới 20 triệu đồng. Quý khách hàng thanh toán trực tiếp cho nhân viên kinh doanh hoặc kế toán công ty

2. Thanh toán bằng hình thức chuyển khoản

Thanh toán chuyển khoản không nhận hóa đơn, quý khách chuyển vào tài khoản cá nhân nhân viên kế toán công ty :

Ngân hàng MB bank
CTK: LE DANG PHU
STK: 0968803838

Lưu ý : Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm về sai sót trong quá trình chuyển khoản hoặc chuyển khoản sai thông tin, quý khách phải làm việc với ngân hàng để được xử lý ổn thỏa, chỉ khi nào tiền được chuyển đến tài khoản của chúng tôi, chúng tôi sẽ xác nhận với quý khách. Trong một số tình huống quý khách có thể nhờ phía ngân hàng mà quý khách thực hiện giao dịch hoặc ngân hàng của chúng tôi sử dụng để kiểm tra đối chứng cần thiết.